• فاز 3 اندیشه، بلوار آزادی، بازار بزرگ اندیشه، طبقه همکف کد پستی 3353661944
  • info@sqvae.com
وظایف صندوق قرض الحسنه ولیعصر

وظایف صندوق

صندوق قرض الحسنه ولیعصر (عج) اندیشه در اجرای اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری می تواند نسبت به تصدی اموری اقدام نماید

لورم ایپسوم متن ساختگی ششم

جایگاه قرض الحسنه

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است.